Geschiedenis

Vanaf 1970  organiseerde Franciscusoord Mytylschool (tegenwoordig Adelante Mytylschool) in samenwerking met “Adelante Schaakt", voorheen "Dam- en Schaakvereniging Houthem” (DSH) schaakactiviteiten voor gehandicapte en niet gehandicapte jongeren.

 

In het begin van de negentiger jaren werden de schaakactiviteiten uitgebreid met de deelname van mytylschool “De Brug” uit Rotterdam. Gezamenlijk hebben zij jaren lang deelgenomen aan een internationaal schaaktoernooi voor jongeren met een lichamelijke en/of visuele beperking in de Tsjechische hoofdstad Praag. 

 

In 1998 werd door Franciscusoord Mytylschool in samenwerking met de “Dam- en Schaakvereniging Houthem” (DSH) en de Limburgse Schaakbond (LiSB) in Franciscusoord het eerste Euro-Chess georganiseerd: Euro-Chess 1998. Zoals reeds vermeld is de naam Franciscusoord Mytylschool veranderd in Adelante Mytylschool. Sindsdien vormt dit evenement een bron van vernieuwing en verrijking voor de Europese jongerenuitwisseling. Hier werd door verschillende Europese steden, waaronder Valkenburg aan de Geul, Praag, Olomouc, Boedapest, Bratislava, Team Germany, Bydgoszcz en Rotterdam de basis gelegd voor een thematisch samenwerkingsverband, waarbij een jaarlijkse uitwisseling centraal staat. Het uitwisselingstoernooi vond en vindt plaats in een van de (toekomstige) lidstaten van de Europese Unie.