De organisatie stelt zichzelf ten doel

De integratie tussen jongeren met en zonder functiebeperking te bevorderen; tevens worden gehandicapte jongeren gestimuleerd om zich in eigen dorp of stad als lid aan te melden van (bij) de schaakvereniging;

Jaarlijkse uitwisseling tussen jongeren van (toekomstige) lidstaten van de Europese Unie, waarbij lichamelijk en/of visueel gehandicapte en niet-gehandicapte jongeren op sportieve wijze (via de schaaksport) met elkaar kennismaken om zodoende een natuurlijke communicatie, solidariteit en integratie op Europees niveau te stimuleren casu quo te realiseren.

 

Schaken biedt lichamelijk en/of visueel gehandicapte jongeren een sport, die op basis van volstrekte gelijkwaardigheid kan worden beoefend. Zo kan het op competitieve wijze beoefenen van de schaaksport de tolerantie, de aanvaarding van verschillen en de bestrijding van elke vorm van uitsluiting onder Europese jongeren bevorderd worden.

 

Dit biedt unieke mogelijkheden om tot het inzicht te leiden, dat een functiebeperking of anders-zijn binnen Europa, geen belemmering hoeft te zijn om elkaar te kunnen respecteren. (Dit willen we realiseren door verschillende vormen van intercultureel leren steeds in het programma op te nemen). Tevens streeft het bestuur van de stichting ernaar, dat jongeren, gehandicapt of niet-gehandicapt (met of zonder (functie)beperking) uit de (toekomstige) lidstaten van de Europese Unie zelf actief zijn bij Euro-Chess; deze activiteiten kunnen zowel op bestuurlijk als organisatorisch vlak liggen.