Het Kerstschaaktoernooi 2023 van “Adelante Schaakt” op 9 december 2023 in het Adelante College te Houthem was een groot succes. 

Alle deelnemers waren tijdig present en alle partijen verliepen zonder problemen.

De scheidsrechter (Ton Montforts) hoefde slecht 1 keer in te grijpen toen een speler zo enthousiast was dat hij een loper van wit naar zwart speelde.

Begrijpelijk, op zwart was die loper veel sterker, maar regels zijn regels.

Het was een gelijk opgaande strijd tot en met de laatste ronde.

Paringen en uitslagen groep A.

De eerste plaats werd weggekaapt door Peter Keune met 5 punten.

De tweede plaats was voor Hans Smeets en de derde plaats voor Kay Curfs die even veel punten had als Hans Leenders, maar van deze had gewonnen.

Paringen en uitslagen groep B.

In ronde 6 en 7 speelden nummer 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 2 keer tegen elkaar met verwisselde kleur.

De eerste plaats was voor René Schaeks.

De tweede plaats voor Wendy Jannenga en de derde plaats voor Pengbo Ye.

 

Onder het verslag staan de foto's van dit geslaagde toernooi.

 

 


Schaakrooster voor het schooljaar 2023-2024.

Voor de schakers in de Ronald McDonald Kindervallei is nog een apart rooster gemaakt, omdat de Kindervallei niet op alle schaakdagen door ons gebruikt kan worden en wij dan uitwijken naar het Adelante College. Zie onderstaand bericht en datums in het rood.2023


Op zaterdag 25 maart 2023 waren we met de schakers van "Adelante Schaakt" aanwezig op de open dag van Adelante in Valkenburg aan de Geul. De schakers hebben zowel tegen elkaar geschaakt, maar ook tegen diverse enthousiaste bezoekers. Op het einde van de dag hebben zich enkele nieuwe schakers aangemeld voor onze schaakclub. Al met al een zeer geslaagde open dag van Adelante in Valkenburg aan de Geul.


2022Dinsdag 6 september 2022 werd het nieuwe schaakseizoen van onze schaakclub "Adelante Schaakt" geopend met een speciale schaaksessie onder leiding van Hans Böhm en Huub Knuvers.

Bijna alle schakers van onze schaakclub waren aanwezig in de Ronald McDonald KinderVallei en genoten van een geweldige schaakhappening. Voor sommigen was het zelfs de eerste keer dat ze meededen aan een schaaksimultaan en dan ook nog onder leiding van Hans Böhm. De spanning was van hun gezichten af te lezen. 

Hans Böhm was reeds in 1998 aanwezig bij de allereerste Euro-Chess die in Valkenburg aan de Geul werd georganiseerd. Hij is in de loop der jaren diverse keren aanwezig geweest bij de internationale schaaktoernooien in het kader van Euro-Chess die in Valkenburg aan de Geul werden georganiseerd voor jongeren met en zonder lichamelijke en/of visuele beperkingen uit 7 verschillende Europese landen. 

Helaas is Euro-Chess 2020 in Valkenburg aan de Geul niet kunnen doorgaan in verband met de uitbraak van Corona.


Op dinsdag 6 september 2022 hebben Hans Böhm en Pierre Keune samen met gids Ivo Weck een bezoek gebracht aan de plaquette van Euro-Chess in de Gemeentegrot van Valkenburg aan de Geul. Deze plaquette werd in 2006  tijdens Euro-Chess 2006 in Valkenburg aan de Geul onthuld in deze Gemeentegrot.

Het gezelschap bestond verder uit familie en bekenden van Hans Böhm en de voorzitter van het Youth Committee van Euro-Chess (Peter Keune).


Het schema voor de schaakactiviteiten van onze schaakclub "Adelante Schaakt" voor het komende

schooljaar 2022-2023 staat hieronder vermeld.

Op dinsdag 6 september staat een extra activiteit op het programma in samenwerking met Hans Böhm.

De leden krijgen hierover verdere informatie via de mail.


Vanaf 10 maart 2022 kunnen de schakers van de avondgroep voor hun wekelijkse schaakactiviteiten terecht in het gebouw van de Ronald McDonald Kindervallei te Valkenburg aan de Geul van 18.00-19.30 uur.

Voorlopig kunnen we hier onze activiteiten hervatten tot aan de zomervakantie.

De schaaklessen staan onder leiding van Ton Montforts.Valkenburg aan de Geul, 01-11-2021

 

Vanaf oktober 2021 zijn de schaakactiviteiten van "Adelante Schaakt" voor de leerlingen van Adelante weer hervat. Deze vinden nu plaats iedere donderdagmiddag vanaf 15.45-17.15 uur in de tijdelijke locatie van Adelante in de Keelstraat te Valkenburg aan de Geul.

Zodra het weer mogelijk is in 2022 kunnen de schakers van de avondgroep terecht in het gebouw van de Ronald McDonald Kindervallei te Valkenburg aan de Geul van 18.00-19.30 uur.

De schaaklessen staan onder leiding van Ton Montforts.


Valkenburg aan de Geul, 18-01-2021

 

Aan alle belangstellenden van “Euro-Chess 2020 Valkenburg aan de Geul”.

 

Dit evenement zou in eerste instantie georganiseerd worden in 2020, maar is vanwege de uitbraak van het coronavirus verplaatst naar 2021: van 30 april t/m 8 mei 2021.

 

Het coronavirus heeft nog steeds een grote impact op ons allemaal.

 

We moeten jullie tot onze grote spijt meedelen dat wij, in goed overleg met de Raad van Bestuur van de zorggroep Adelante, genoodzaakt zijn om ook in 2021 het evenement “Euro-Chess 2020 Valkenburg aan de Geul” te annuleren.

De reden van deze annulering heeft te maken met de moeilijke situatie die nog steeds geldt rondom het coronavirus en wij ook te maken hebben met deels kwetsbare jongeren uit verschillende Europese landen.

 

We hebben contact gehad met Erasmus+ (EU) en zij zijn het helemaal eens met deze annulering voor 2021.

 

Met vriendelijke groet,

Pierre Keune

Ben van Uden

 

To all interested parties of "Euro-Chess 2020 Valkenburg aan de Geul",

 

This event was initially scheduled to be organized in 2020 but has been moved to 2021 due to the coronavirus outbreak: from April 30 to May 8, 2021.

 

The coronavirus still has a major impact on all of us.

 

We regret to inform you that, in close consultation with the Board of Directors of the Adelante care group, we are again forced to cancel the event "Euro-Chess Valkenburg aan de Geul" in 2021.

The reason for this cancellation has to do with the difficult situation that still applies around the corona virus and we also have to deal with partly vulnerable young people from various European countries.

 

We have been in contact with Erasmus + (EU) and they completely agree with this cancellation for 2021.

 

With kind regards,

Pierre Keune

Ben van UdenJanuari 2021:

 

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gaan de schaakmiddagen en de schaakavonden van "Adelante Schaakt" voorlopig niet door.

We wachten in 2021 de landelijke ontwikkelingen af met betrekking tot het coronavirus. Zodra het weer mogelijk is, krijgt iedereen bericht.

 

De online schaakactiviteiten (ChessKid.com)

op donderdag van 18.00-19.30 uur

en op zondag van 16.00-17.30 uur

voor de clubleden van "Adelante Schaakt" gaan voorlopig gewoon door tot aan de zomervakantie van 2021.

Voor alle clubleden is een account aangemaakt en ieder heeft de inloggegevens met wachtwoord ontvangen.

 

Namens de schaakleraren,

Ton Montforts en Pierre Keune

 Verslag zaterdag 29 februari 2020, bijeenkomst Youth Committee

 

Vandaag heeft de verdere voorbereiding van Euro-Chess 2020 plaatsgevonden onder leiding van het Youth Committee. Er was een grote opkomst in het Adelante College van jongeren die deel uitmaken van dit Youth Committee. Nog nooit eerder was de groep zo groot. Er was zelfs een delegatie uit België. Voordat de dag goed en wel was gestart, kwamen al diverse jongeren met ideeën om het programma voor Euro-Chess 2020 vorm te geven.

 

De voorbereidingsdag werd gestart met een welkomstwoord door de voorzitter Pierre Keune van de stichting “Euro-Chess Foundation”. Daarna werd door Anne Haast haar interculturele programma van de openingsdagen toegelicht waarin zowel de ChessQueens alsook Hans Böhm een belangrijke rol zullen spelen. 

 

Het Youth Committee heeft in de ochtend verder het voortouw genomen. Er werd begonnen met een brainstormsessie waarbij alle ideeën van de jongeren in de groep werden meegenomen. Na de lunch zijn alle ideeën gebundeld en in de dagdelen van het programma verwerkt. Deze ideeën worden nu gedurende de komende weken verder uitgediept door het Youth Committee.  Het belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen kan deelnemen, ongeacht lichamelijke/visuele beperkingen en/of culturele achtergronden.  De deelnemers uit de andere landen worden hier ook actief bij betrokken. Sociale media spelen hierbij een grote rol. Zowel vóór, alsook tijdens en na afloop van Euro-Chess 2020 geldt als motto:

 

“Friends beyond borders”.

 

Report Saturday February 29, 2020, meeting Youth Committee

The further preparation of Euro-Chess 2020 took place today under the leadership of the Youth Committee. There was a large turnout in the Adelante College of young people who are members of this Youth Committee. The group has never been so large before. There was even a delegation from Belgium. Before the day had started well, several young people already came up with ideas to shape the Euro-Chess 2020 program. 

 

The preparation day was started with a welcome speech by the chairman Pierre Keune of the “Euro-Chess Foundation”. Anne Haast then explained her intercultural program of the opening days in which both the ChessQueens and Hans Böhm will play an important role. 

 

The Youth Committee took the lead in the morning. A brainstorming session was started in which all the ideas of the young people in the group were included. After lunch, all ideas were bundled and incorporated into the day parts of the program. These ideas will now be further worked out by the Youth Committee in the coming weeks. The most important principle is that everyone can participate, regardless of physical / visual limitations and / or cultural backgrounds. Participants from other countries are also actively involved. Social media plays a major role in this. The motto applies both before, as well as during and after the end of Euro-Chess 2020:

 

                                        “Friends beyond borders”.

 

 

Kerstschaaktoernooi “Adelante Schaakt”

op zaterdag 14 december 2019

in het Adelante College te Valkenburg aan de Geul.

 

Groep A

In deze groep waren 9 deelnemers en werd gespeeld volgens het Zwitsers systeem. 

Een ongelijk aantal deelnemers had als gevolg dat in elke ronde steeds een speler “vrij” was.

Dat kwam goed uit, want de spelers hebben elkaar vandaag volledig afgemat. In de laatste ronde was te zien dat ze vandaag alles hadden gegeven. Er werden fouten gemaakt die ze normaal echt niet maken. Ze waren dus volledig aan elkaar gewaagd. Het betekende ook dat ze telkens interessante partijen konden spelen. Uiteraard werden er af en toe foutjes gemaakt, die wel of niet direct werden afgestraft. Degene die de minste fouten maakte was Hans Leenders, die daardoor volledig terecht vandaag winnaar werd in deze groep. 

Kay Curfs eindigde op de tweede plaats en Maurits Douven op plek drie, dankzij betere weerstandspunten.

Verder was goed te zien dat verschillende spelers ten opzichte van vorig jaar weer sterker zijn gaan schaken. Dus het is dan ook de vraag of Hans volgend jaar weer winnaar zal worden in deze groep. Oefening baart kunst! Uiteraard was het niet alleen om de prijzen te doen, maar vooral om een fijne schaak dag te hebben in een vriendschappelijke sfeer.

En dat is dit jaar ook weer voor 100% gelukt. 

 

Groep B

In deze groep speelden 6 deelnemers een competitie over 5 ronden.

In de eerste ronde verraste Tess Vaessen haar tegenstanders en won fraai. Rick Huntelerslag won de eerste 4 ronden en ook nu wist Tess hem in de laatste ronde een remise af te snoepen. 

Pengbo Ye startte slecht, maar door onverstoorbaar door te spelen werd hij alsnog tweede, nipt voor Randy Pöttgens. Colin Krispijn, Wim Korporaal en Tess Vaessen eindigden hierna.

 

Groep C

In deze groep hebben leerlingen en oud-leerlingen van Adelante, samen met scholieren van de basisschool uit Meerssen gedurende 11 ronden hevige strijd geleverd op de 64 velden van het schaakbord. Na een lange dag en sportieve strijd wisten Christoph, Jesper en Rik de prijzen te verdelen. Rik Boersma werd eerste, gevolgd door Jesper Bergs en Christoph Swertz.

 

Al met al was het een zeer geslaagd Kerstschaaktoernooi.

Met veel dank aan de schaakleraren Ben van Uden, Ton Montforts en René van Nieuwenhuizen.

Verder werd de wedstrijdleider Cyriel Schmeits bedankt en ook alle andere vrijwilligers.

 

Volgend jaar zijn er weer nieuwe mogelijkheden voor revanche!

 

Het eerst volgende evenement is

Euro-Chess 2020 in Valkenburg aan de Geul

van 24 april t/m 2 mei 2020.

 


Foto's van het Kerstschaaktoernooi:


“Adelante Schaakt” naar Praag 2019.

 

Van 25 t/m 31 oktober 2019 gingen een aantal schakers van “Adelante Schaakt” naar een internationaal schaaktoernooi in Praag (Tsjechië). Naast het schaken is er ook veel aandacht voor interculturele activiteiten. Deze reis wordt mede mogelijk gemaakt door het JKF KinderFonds in samenwerking met de Cornelia Stichting en Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof.


“Adelante Schaakt” naar Praag 2019.

 

Van 25 t/m 31 oktober 2019 gingen een aantal schakers van “Adelante Schaakt” naar een internationaal schaaktoernooi in Praag (Tsjechië). Naast het schaken is er ook veel aandacht voor interculturele activiteiten. Deze reis wordt mede mogelijk gemaakt door het JKF KinderFonds in samenwerking met de Cornelia Stichting en Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof.

Foto's en verslagen


“Adelante Schaakt” naar Praag in 2019.

 

Van vrijdag 25 oktober tot en met donderdag 31 oktober 2019 gaan een aantal schakers van “Adelante Schaakt” naar een internationaal schaaktoernooi in Praag: "Friends over Chess 2019 Praha". Naast het schaken is er ook veel aandacht voor interculturele activiteiten. Deze reis wordt mede mogelijk gemaakt door:

JKF KinderFonds, Cornelia Stichting en Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof.

 

Download hieronder het programmaboekje:

 

Download
Programmaboekje Praag 2019 .pdf
Adobe Acrobat document 342.5 KB

Training Anne Haast

 

Op donderdag 7 maart 2019 was er weer een training van Anne Haast bij SVS Schaesberg.

De training was vrij toegankelijk voor iedereen, met een grote opkomst als gevolg. Naast een groot aantal deelnemers uit Schaesberg waren er ook veel leden van andere verenigingen en een grote delegatie van “Adelante Schaakt” uit Valkenburg aan de Geul (Pierre Keune, Ben van Uden, Peter Keune, Claire Smeets, René Schaeks, Felix Lubs en Rick Huntelerslag).

De training ging dit keer over het verschil tussen paard en loper; wanneer is het paard sterker en wanneer de loper. Aan de hand van een aantal voorbeelden werden de verschillen toegelicht.

 

© René Coenjaerts & Anne Haast

 35-jarig jubileum Kerstschaaktoernooi "Adelante Schaakt" 2018.

 

 

Op zaterdag 15 december werd in het Adelante College te Valkenburg aan de Geul voor de 35-ste keer het Kerstschaaktoernooi georganiseerd. Hieronder volgt een verslag en foto-impressie van dit geslaagde jubileumtoernooi. 

 

Categorie C:

Gespannen en vol verwachtingen begonnen 10 jongeren aan hun schaaktoernooi in categorie C.

Voor 7 jongeren was het hun debuut. De overige drie spelers waren schakers met reeds internationale ervaring. De groep bestond uit jongeren met en zonder lichamelijke beperkingen: leerlingen en oud-leerlingen van Adelante Mytylschool en een afvaardiging van de basisschool in Meerssen. Zeer verdienstelijk waren de debutanten, waarvan Rik Boersma een mooie tweede plaats behaalde. Oud-leerling van Adelante, Juup Genders, behaalde de eerste plaats en Jordy Lenders werd verdienstelijk derde.

Categorie B: 

In de categorie B was de sfeer gezellig en vriendschappelijk, maar ook behoorlijk fanatiek. Het spelen met de klok was in de eerste ronde nog even wennen. Sommigen speelden hun eerste zetten in minder dan twee minuten. Dit leidde (natuurlijk) ook tot een aantal slechte zetten, die soms wel en soms niet werden afgestraft. Na 5 ronden kwamen de favorieten elkaar steeds vaker tegen. Voor alle deelnemers was de schaak dag erg leuk en spannend.

Er werd zelfs tijdens sommige partijen gezongen: “Vluchten kan niet meer”!

Aan het einde van de middag waren er allemaal lachende gezichten. De winnaars natuurlijk omdat ze gewonnen hadden en de rest omdat ze een leuke schaak dag haddenen beleefd.

Op het eind liet Randy nog even zien dat Rick wel kampioen was, maar dat Randy ook prachtig kan schaken en de kampioen in zijn laatste partij versloeg!

Winnaar werd Rick Huntelerslag, gevolgd door Pengbo Ye en Colin Krispijn.

Categorie A:

In de eerste ronden werd flink gevochten. De oude waarheid kwam bovendrijven: “gewonnen staan betekent niet dat je al gewonnen hebt”.

Claire wist dit en haalde hier haar voordeel uit in de partij tegen Maurits.

Na de lunch lagen de kansen dicht bij elkaar. Bij het ingaan van de laatste ronde stond Hans Smeets al een punt los van Claire en Kay. Uiteindelijk werd Hans Smeets winnaar, gevolgd door Kay Curfs en Peter Keune.

Om 15.30 uur volgde de prijsuitreiking. 

De diverse winnaars van Cat. A, B en C werden gehuldigd en ontvingen een mooie beker als herinnering aan dit 35-jarig jubileum Kerstschaaktoernooi van “Adelante Schaakt”.

Alle deelnemers kregen een mooie herinneringsmedaille.

Uiteindelijk werd door Wita Wijsen de “Willy Wijsen trofee” uitgereikt aan de sportiefste speler van dit toernooi: Ron Woldinga uit Kerkrade.

 

Na afloop van de prijsuitreiking was het nog gezellig en werd nagepraat over dit jubileumtoernooi. Ook kwamen de schaakstukken weer op tafel. De combinatie van evalueren en schaken was na afloop van dit jubileumtoernooi goed mogelijk.

Dit jubileumtoernooi werd mede mogelijk gemaakt door de stichting FSI.


“Adelante Schaakt” naar Bydgoszcz in Polen 2018.

 

Van 27 april t/m 4 mei 2018 gingen een aantal schakers van “Adelante Schaakt” naar een internationaal schaaktoernooi in Bydgoszcz (Polen). Met deze groep reisde ook Anne Haast, Nederlands kampioen schaken voor dames en tevens lid van de Chessqueens, mee als begeleidster. Naast het schaken is er ook veel aandacht voor interculturele activiteiten. Deze reis wordt mede mogelijk gemaakt door het JKF KinderFonds.

Foto's & verslagenProgramma boekje

Klik op het programma boekje hier beneden om deze te openen/downloaden.