Over ons

De stichting "Euro-Chess Foundation" (ECF) wil middels het organiseren van Euro-Chess jongeren met en zonder lichamelijke en/of visuele beperkingen uit verschillende Europese landen op competitieve en recreatieve wijze via de schaaksport en interculturele activiteiten met elkaar in contact brengen. 

 

Onder de verantwoordelijkheid van ECF worden ook de schaakactiviteiten van "Adelante Schaakt" georganiseerd. 

 

Schaken en interculturele activiteiten zien we als een belangrijke aanjager om maatschappelijke doelen te realiseren; daarbij denken we aan hun persoonlijke ontplooiing (sportdeelname als middel tegen verveling en dagelijkse routine, als middel om uit sociaal isolement te geraken, verbeteren van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen maar ook sport als louter plezier, ontspanning en vermaak). 

 

Door jongeren met en zonder lichamelijke en/of visuele beperkingen bij elkaar te brengen tijdens schaak- en interculturele activiteiten willen wij een concrete bijdrage leveren aan een daadwerkelijke integratie. Tevens krijgen deze jongeren de mogelijkheden om aansprekende activiteiten naar eigen inzicht te organiseren. 

 

De vaardigheden, die zij hierbij opdoen, kunnen hen later van pas komen in hun verdere maatschappelijke activiteiten. Daarnaast kunnen de geleerde vaardigheden hun sociaal isolement verminderen en voorkomen.

Zo willen wij een natuurlijke communicatie, tolerantie, solidariteit en integratie onder jongeren op Europees niveau stimuleren en realiseren.

 

Naast deze sportieve component biedt Euro-Chess een aantal culturele activiteiten aan; ook wordt er aandacht besteed aan zich leren uiten in een vreemde taal. 

Tevens maken jongeren kennis met de culturele erfgoederen en tradities, zeden en gewoonten van ieder land (o.a. door (volks)dans, drama, muziek, culinaire karakteristieken, excursies,  foto- en filmpresentaties).